PC || Ubuntu intallation is stuck at vmware tools installation

posted in: Web & Comp. | 0

Ubuntu Desktop kurulumu ardından eğer hala üstteki gibi bir ekranda kalıyorsanız. Yapılması gereken işlemler Aşağıdaki gibidir. Follow the 3 Steps … Restore the /etc/issuefile:sudo mv /etc/issue.backup /etc/issue* Restore the /etc/rc.localfile:sudo mv /etc/rc.local.backup /etc/rc.local Restore the /etc/init/lightdm.conffile:sudo mv /opt/vmware-tools-installer/lightdm.conf /etc/init Then … Continued