Bilinç Altının Yetersizlik Duygusu

posted in: Comments | 0

Ego Tuzağı

Hemen tüm başarıların ve problemlerin arkasındaki itici güç tür Ego.
Kainatta sadece insanoğlunda bulunur, hayvanların egosu yoktur. Ego iyi ve gerekli bir şeydir, sizi güçlü, cesur, azimli, savaşçı, dirayetli kılar. Ego olmadan başarılı olmak zordur. Egosu olmayan insanların zaten başarılı olmak gibi bir derdi de yoktur.

Ego Nerede, Ego Nedir

Ego Nerede, Ego Nedir

İş hayatında başarılı olabilmek için belirli bir ölçüde hırs, az ile tatmin olmama, azim ve sürekli çalışma gerekmekte. Bunun için de egonun yakıtına ihtiyaç var.
Üst düzey yöneticilerimizi ve satış ekibimizi egosu yüksek kişilerden almak mecburiyetimiz vardır. Egosu daha düşük kişileri ise HR, PR gibi daha sosyal, uzlaşmacılık, empati ve yatıştırıcılık gerektiren fonksiyonlarda kullanmamız ve savaş gerektiren pozisyonlara atamamamız gerekiyor.

Ego, yaşam savaşıdır, hayatta kalma mücadelesidir, DNA mıza kodlanmış ve sürekli kendini yenileyen bir bilgisayar programıdır.
Belli etsin veya etmesin, tüm başarılı insanlar ego sahibidirler. Ego özgüven verir, cesaret verir, hırs ve savaşma gücü verir, para kazandırır. Başarı için gereken yakıtı sağlar.

Ancak ego keskin ve çift taraflı bir silah gibidir. Kontrol edilemezse hem kişiye, hem başkalarına hem de şirkete ağır zararlar verebilir. Amaç ve aracı birbirine karıştırır.
Ego insanın kendini olduğundan daha güçlü, daha zeki, daha başarılı, daha bilgili zannetmesine de neden olur.

Ego kişiye kendini olduğundan fazla güvende hissettirir. Tedbiri elden bıraktırır, açıklar verdirir, acımasızca saldırganlaştırır, riske sokar, iletişimi engeller, saygıyı yok eder, nefret uyandırır, gizli düşmanlar yaratır.

Bu nedenlerle kontrolsüz ego iş hayatındaki en büyük tuzaklardan biridir. Yararından çok zarar getirebilir.

Ego genelde başarıların sonucunda ortaya çıkan ve başarıyla birlikte büyüyen bir duygudur. Ego ne yazık ki doyuma eriştirilebilen bir duygu değildir. Sürekli yenilenmek ve doğrulanmak ister.

Aşırı ego sahibi insanlar genelde kendilerinden çok emindirler. Emirler yağdırırlar, yeterince iletişim kurmazlar, dinlemeden yargılarlar, anlamadan cevap verirler. Böyle işyerlerinde verim düşer, çalışma barışı olmaz, diğer insanlar aşağılandıklarını düşünüp egolu insanın başarısız olması için gizli gizli düşmanlık yapmaya başlarlar, bu da firmaya zarar verir.

Sadece başarılı değil başarısız insanların da gizli egosu olabilir. Başarısız, ancak egolu insanlar neyi bilmediklerinin farkında olmazlar, neyi anlamadıklarının da pek farkında olmazlar, yapılan iyi ve güzel şeylere karşı çıkar ve bir şeyler yapmaya çabalayanları dumur ederler. Ancak kendi başlarına bir şey de geliştiremezler. Buna ileride tekrar değineceğim.

Egonun en büyük zaafı ise sahibi tarafından hiçbir zaman anlaşılamamasıdır. Ego dışarıdan rahatça anlaşılabilir, ancak sahibi kolay anlayamaz. Ego firmada çatışmalara neden olur, bu nedenle yararlarına rağmen fazlası engellenmesi gereken bir enerji kaynağıdır. Genelde başarılı patronlarda bulunur veya başarılı üst düzey yöneticilerde, özellikle satış yöneticilerinde !

Egoyu beş cümle ile özetlemek gerekseydi herhalde şöyle özetlerdim ; Ego bilinç altının yetersizlik duygusudur !

Ego ile ilgili bu güne kadar yazılmış en güzel kitap sanırım Eckhart Tolle Var “Olmanın Gücü” – İlgisini çekenlere şidddetle tavsiye ederim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.